Leasing dla firm

Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej

l_nieruchomosciProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem sporych wydatków zarówno na rozwój, jak również serwis funkcjonujących już maszyn, pojazdów i innych środków trwałych.

Dla małych i średnich firm obok funduszy własnych, głównym źródłem finansowania tych wydatków są kredyty oraz leasing.

Co to leasing?

Leasing można opisać jako formę kredytu rzeczowego. Firma leasingowa kupuje wybrany przedmiot (samochód, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje go następnie Klientowi w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu okresu leasingu za cenę ustaloną podczas zawierania umowy. Przedsiębiorstwo nie otrzymuje gotówki, ale wybrany przez nie środek trwały do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Leasing jest łatwiejszy do uzyskania, niż kredyt bankowy, co ma szczególne znaczenie dla firm nowych, dynamicznie rozwijających się oraz dla tych, które liczą na szybką decyzję i prosty sposób uzyskania finansowania.

Bardzo ważną cechą leasingu jest zdolność do zmniejszania podstawy opodatkowania, co skutkuje obniżeniem płaconych podatków. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe w ich pełnej wysokości są kosztem uzyskania przychodu. W kredycie bankowym jako koszt traktuje się jedynie odsetki, prowizje bankową oraz odpisy amortyzacyjne. W wielu przypadkach leasing jest więc realnie tańszy od kredytu.

Leasing a kredyt?

l_biurowyLeasing w przeciwieństwie do kredytu nie blokuje zdolności kredytowej firmy. W razie potrzeby umożliwia, więc skorzystanie z dodatkowej formy finansowania w postaci kredytu. Natomiast w przypadku finansowania przedsiębiorstwa wyłącznie przy użyciu kredytu bankowego, może okazać się, że bardzo szybko zostanie wyczerpana nasza zdolność kredytowa.

Zalety leasingu

Kolejna cechą leasingu jest możliwość uwolnienia funduszy zamrożonych w środkach trwałych przedsiębiorstwa. W tzw. leasingu zwrotnym Klient sprzedaje firmie leasingowej nabytą od niej wcześniej maszynę, samochód czy nieruchomość, odzyskując w ten sposób zamrożone środki finansowe.

Następnie te same urządzenia bierze w leasing, a po zakończeniu umowy może je wykupić za symboliczną kwotę. W leasingu nieruchomości Korzystający z leasingu może regulować opłaty leasingowe z uzyskiwanych od podnajemców czynszów.

Wymagane dokumenty

Liczba i rodzaj dokumentów wymaganych przy leasingu zależna jest od kondycji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o leasing oraz wartości i rodzaju przedmiotu. Podstawą jest wypełnienie wniosku leasingowego. W procedurach uproszczonych dotyczących głównie nowych samochodów wymagane jest dostarczenie dokumentów rejestrowych.