Leasing nieruchomości

l_nieruchomosci

Rodzaje nieruchomości będących najczęściej przedmiotem leasingu:

  • biurowce,
  • hotele,
  • hale i magazyny,
  • infrastrukturę stacji benzynowych.

Korzyści wynikające z leasingu nieruchomości obejmują:

  • Możliwość przyspieszonej amortyzacji budynku (leasing finansowy)
  • Długoterminowe finansowanie (do 20 lat)
  • Finansowanie do 100% wartości inwestycji
  • Możliwość finansowania budowy nieruchomości

Wypełnij wniosek